БЮДЖЕТ Бюджет 2019 г. ОТЧЕТ 2019 БЮДЖЕТ 2020 г. Отчет към 31.03.2020 Отчет към 30.06.2020 г. Презентация на отчета на ДГ 1 към 30,09,2020 БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 ЗА  ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ  НА  2020 ГОДИНА представен  на Общо събрание  на педагогическия и непедагогически персонал Бюджет и Отчет за първо тримесечие на 2021г. Презентация на отчета на ДГ 1 към 31,03,2021 БЮДЖЕТ 2021 - ДГ 1